ГО “Клуб української молоді”

ГО “Клуб української молоді”

Рік створення: 1997
Керівник: Тетяна Володимирівна Татарчук

ГО «Клуб української молоді» (надалі КУМ) є добровільною громадською організацією молодих людей, яка створена на основі спільних інтересів громадян України.

Місія організації:

Сприяння розвитку творчого потенціалу молоді.

Метою діяльності КУМу є захист прав та інтересів своїх членів, а також об’єднання зусиль молодіжних організацій та середовищ, які знаходяться при Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» для проведення спільних молодіжних заходів, сприяння вирішенню молодіжних проблем, виховання в української молоді національної свідомості.

Основними завданнями КУМу є:

а) сприяння поглибленню демократизації суспільства, широкій участі молоді у суспільному житті України;

б) поширення серед української молоді ідеї українського націоналізму;

в) формування та реалізація державної молодіжної політики, розробка цільових молодіжних програм;

г) сприяння вихованню в української молоді активної громадської позиції;

д) захист законних інтересів членів КУМу;

є) сприяння захисту навколишнього середовища.

Чотири напрямки діяльності:

– Культурно-освітній;

– Соціальний;

– Патріотичний;

– Екологічний.

Громадська організація «Клуб української молоді» (КУМ) розпочала свою діяльність при Українському Народному Домі (УНД) в Чернівцях у вересні 1997 року. На той час при УНД діяли такі молодіжні організації як: Молодий Рух, УАТ «Запороже», КСМ «Ровесник», Духовне об’єднання молоді, театр мод, музична студія. Але жодна з цих організацій тоді ще не була зареєстрована. Ціллю КУМу було об’єднання цих молодіжних організацій при УНД та координація їх діяльності для проведення спільних молодіжних заходів. На сьогодні частина вище перелічених організацій припинила свою діяльність, але на зміну прийшли нові. Більшість організацій офіційно зареєстровані Міністерством Юстиції України, зокрема КУМ було зареєстровано 9 березня 2000 року.

Організація має приміщення загальною площею 40 кв.м., офісне обладнання, меблі, фінансується за рахунок добровільних пожертв, членських внесків та виконання грантових проектів.

Починаючи з 1999 року члени організації брали активну участь в акції «Студентська республіка». З представників Клубу української молоді та Комітету молодих виборців була сформована виборча комісія з виборів студентського мера, який повинен був очолити орган студентського самоврядування.

Напередодні президентських виборів 2000 року Клубом української молоді спільно з Комітетом молодих виборців була проведена акція під назвою «Студентські вибори Президента». 30 представників даних організацій при активній участі інших молодіжних угрупувань провели майже справжні вибори Президента України серед студентів чернівецьких середньо-спеціальних та вищих учбових закладів.

Одним з перших проектів (2000 рік), що здійснював КУМ, був проект під назвою «Міське учнівське самоврядування». Завданням проекту було впровадження у старших класах чернівецьких шкіл навчальної програми з вивчення виборчих систем і технологій, а також проведення демократичних виборів до органу учнівського самоврядування; стимулювання громадської активності старших школярів загальноосвітніх шкіл міста за допомогою міської учнівської ради.

У 2004 році, за підтримки Freedom House, КУМ успішно реалізував проект «Молодіжна виборча ініціатива», завданням якого було впровадження модельної гри «Молодіжні вибори Президента України» з метою роз’яснення нового виборчого законодавства серед студентів-виборців, залучення їх до публічного обговорення кандидатів на посаду Президента України, заохочення молодих виборців Чернівців та семи міст Чернівецької області до виборчого процесу.

Впродовж 2005 – 2006 років за сприянням Клубу української молоді проводилися щорічні міжнародні наукові конференції з питань студентського самоврядування. У 2005 році з ініціативи Клубу Української Молоді було утворено Студентський Європейський Парламент, в який входили лідери студентських організацій, а також профспілкові лідери вищих навчальних закладів з восьми регіонів України.

У 2007 році був успішно реалізований муніципальний проект «Чисте та квітуче місто до ювілею руками учнівської молоді».

З лютого по червень 2008 року за сприянням Посольства США організацією впроваджено проект «Партнерство заради спільних дій», під час якого проведено навчання лідерів студентського самоврядування з п’яти областей України (Чернівецької, Тернопільської, Черкаської, Донецької та Одеської) щодо запровадження постійної співпраці між органами студентського самоврядування, студентськими громадами та адміністраціями вищих навчальних закладів в напрямку взаємоповаги та взаємодії на основі Суспільного договору.

У листопаді 2008 року, спільно з Товариством «Український Народний Дім в Чернівцях» та Центром європейської інформації «Буковина – Європа», КУМ активно долучився до організації і проведення загальноукраїнської акції в рамках кампанії «Толерантність як шлях до Європи» – святкової ходи «Засвіти ліхтарик толерантності».

У 2009 році за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США було реалізовано проект «Студентський Кодекс честі – американський досвід через українські традиції». Метою проекту було вивчення закордонного досвіду щодо впровадження Кодексу Честі у вищих навчальних закладах, підготовка лідерів студентських організацій до розробки та впровадження власної етичної системи в студентському середовищі та у вищих навчальних закладах із врахуванням українських традицій та особливостей вищої освіти в Україні.

У 2011-2012 р.р. КУМ успішно втілив у життя три проекти.

Назва проекту: «Дотримання прав неповнолітніх при затриманні органами правопорядку»

Що було зроблено в ході проекту:

В Чернівцях було вперше проведено серію навчальних семінарів з питань дотримання прав неповнолітніх при затриманні органами правопорядку. Під час семінарів вперше відкрито було піднято тему, яка є «незручною» як для неповнолітніх, яких затримували правоохоронці, так і для працівників УМВС, так і для освітян. Всі вони досить неохоче говорили щодо порушень, які відбуваються при затриманні неповнолітніх працівниками правоохоронних органів.

Вперше було розроблено практичні поради для неповнолітніх, батьків, опікунів, прийомних батьків та батьків вихователів поради щодо поводження під час взаємодії із працівниками поліції. Також розроблено та поширено практичні поради для працівників поліції щодо роботи із неповнолітніми під час їх затримання.

Під час реалізації проекту було видано три види буклетів – пам’яток, зокрема:

– інформаційна пам’ятка для неповнолітніх: «Мої права при затриманні працівниками правопорядку» (практичні поради для неповнолітніх);

– інформаційний буклет для опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів: «Що потрібно знати дорослим, якщо неповнолітнього затримала поліція»;

– інформаційний буклет для працівників поліції: «Що потрібно знати при роботі з неповнолітніми».

Назва проекту: Практичний курс з підготовки випускників Чернівецької обласної школи-інтернату для дітей-сиріт: «Від опіки до самостійності!»

Що було зроблено в ході проекту:

У рамках проекту започатковано систему практичної роботи з вихованцями у вигляді двох тренінгових модулів. Перший модуль включав заняття, що пов’язані з психологічними аспектами становлення вихованців як особистостей. Заняття другого модуля були націлені на роз’яснення та пошук шляхів вирішення актуальних життєвих проблем.

Розроблено навчально-методичний посібник для роботи зі старшокласниками і випускниками інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування «Від опіки до самостійності».

Випускники, з якими проводилась робота також отримали щоденники, які містили практичні рекомендації та стали корисними для набуття навиків самостійного життя і належної соціальної інтеграції. У щоденнику учасники практичного курсу змогли знайти корисні поради для повсякденного життя, довідкову інформацію та відповіді на деякі питання щодо прав та пільг з посиланням на діюче законодавство.

За результатами реалізації проекту також було підготовлено та винесено на розгляд громадської ради при Чернівецькій ОДА рішення «Про соціалізацію випускників інтернатних закладів Чернівецької області з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 19.04.2012р. Рішенням громадської ради були запропоновані пропозиції управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації щодо формування єдиної електронної бази даних випускників інтернатних закладів Чернівецької області, осіб з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; спільно з громадськими організаціями Чернівецької області розробити та запровадити регіональну програму підготовки до самостійного життя та запровадити обласну програму Наставництва для випускників інтернатних закладів.

Назва проекту: «Пізнання через взаємодію: сприяння комунікації старшокласників в поліетнічних регіонах».

Змістом проекту було розвиток і поширення практики спілкування школярської молоді різних етнозмішаних регіонів (Чернівецька та Одеська області, АР Крим), сприяння міжкультурному діалогу різних етнічних груп, сприяння подоланню етнічних стереотипів, упереджень та фобій шляхом інформаційно-просвітницької роботи серед цільових аудиторій.

Назва проекту:«Docudays UA»

З 21 по 24 листопада 2011 року вперше в Чернівцях пройшов 8-й Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, який спільними зусиллями з дружніми організаціями відбувається щороку до сьогоднішнього часу.

Громадськості міста представляються різні документальні кінострічки проти несправедливості тощо. Після переглядів проводяться обговорення ситуацій.

Організація виступила також партнером Товариства «Український Народний Дім в Чернівцях» та Центру Регіонального Розвитку «Топ-Кая» у реалізації проекту: «Крим-Буковина-Транзит. Толерантність через локальні дослідження молоді» (2010-2011)

За підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Метою проекту було сприяння розвитку толерантності в шкільному середовищі. Заходи проводились у двох регіонах України з поліетнічним складом населення – АР Крим та Чернівецька область.

Одним із найуспішніших недавно реалізованих нами проектів (2018-2019рр.) у партнерстві з Centrul De Servicii Sociale та молдавським філіалом AiBi Moldova, був. проект:

«Розвиток міжособистісних зв’язків у соціальній, культурній та освітній сферах серед дітей та молоді, позбавлених батьківської опіки та піклування, в Республіці Молдова і Чернівецькій області (Україна)».

Окрім проектної діяльності, КУМ щороку організовує і традиційні заходи. Це і святкування Різдва Христового, і маланкування. Адже Коляда та Маланка – найочікуваніші дні Нового року, коли після смачної куті з колядками та щедрівками, вітаннями та віншуваннями ми вирушаємо в казкову подорож, аби сповістити кожному Радісну новину.

На Великдень ми проводимо майстер-класи з писанкарства, до яких запрошуємо усіх охочих.

Традиційними є покладання квітів в День Соборності України, День пам’яті Героїв Крут, День незалежності України.

В травні разом із бібліотеками міста, національними товариствами Чернівців, учнями шкіл міста КУМ долучається до організації Днів Європи в Україні.

День матері – особливий день, коли ми зі щемом у серці вимовляємо всі найтепліші слова, слова подяки та любові, слова захоплення для найріднішої та найдорожчої людини – Мами.

Звісно, традиційним також є найочікуваніше свято малечі – «День Святого Миколая».

Неодноразово з ініціативи Клубу української молоді проводилися зустрічі з відомими людьми нашого міста, вечори молодих поетів та конкурси читців української поезії. А ще ми ставимо вистави за власними творами і не тільки. З 2019 року за ініціативи наших активістів розпочав свою діяльність Молодіжний соціальний театр при Українському Народному Домі в Чернівцях.

Отже, якщо Ти молода, активна, творча людина та бажаєш змінити життя України на краще – приєднуйся!

Контактна адреса:

інд. 58000, м. Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2

тел. (0372) 55-58-06 E-mail: ttv.kum@gmail.com